Suedi: Jo gratë, burrat,diskriminohen kur kërkojnë punë

Një studim i gjerë i udhëhequr nga studiues në Universitetin Linköping të Suedisë ka zbuluar diskriminimin në tregun e punës kundër burrave, veçanërisht atyre që përpiqen të hyjnë në profesionet e mbizotëruara nga femrat transmeton Gazeta e Re.

Në të kundërt, studimi nuk zbuloi njëanshmëri të kundërt ndaj grave në punët e mbizotëruara nga meshkujt.

“Ne shohim se ka pengesa që burrat të hyjnë në pjesë të caktuara të tregut të punës. Në procesin e aplikimit, ne nuk shohim diskriminim ndaj grave që duan të hyjnë në profesione të mbizotëruara nga meshkujt. Por ne gjejmë një diskriminim të konsiderueshëm ndaj burrave në profesionet e mbizotëruara nga femrat”, tha Mark Granberg, një student i doktoratës në ekonomi në Universitetin Linköping, në një deklaratë.

Studiuesit dërguan afërsisht 3,200 aplikime fiktive te punëdhënësit përreth Suedisë. Për secilin aplikim, studiuesit më pas vunë re nëse aplikantët e përgatitur morën një përgjigje dhe, nëse po, kush i mori ato përgjigje.

Gjatë studimit, ekipi i hulumtimit vuri në dukje diskriminimin ndaj burrave që aplikonin për të qenë infermierë, kujdestarë fëmijësh, mësues parashkollorë dhe, mbi të gjitha, roje. Në të kundërt, nuk u vërejt asnjë diskriminim i ngjashëm për aplikantet femra që kërkonin të bëheshin mekanike automjetesh, shoferë kamionësh, zhvillues IT ose punëtorë të magazinës, të cilat janë parë tradicionalisht si “burrëror” ose janë punë të dominuara nga burrat.

Përgjithësisht, normat pozitive të përgjigjeve të punëdhënësve ishin më të larta për gratë sesa burrat me gati 5 pikë përqindjeje. Hendeku ishte kryesisht i drejtuar nga përgjigjet e punëdhënësve në profesionet e mbizotëruara nga gratë. Aplikantët meshkuj provuan të kenë rreth gjysmën e gjasave sesa aplikantët femra për të marrë një përgjigje pozitive të punëdhënësit në profesionet e mbizotëruara nga femrat.

“Fakti që aplikimet e burrave, jo të grave, shikohen në procesin e aplikimit është interesant. Ne tashmë e dimë që gratë janë në disavantazh në tregun e punës për sa i përket pagës dhe ngritjes në detyrë. Pastaj bëhet pyetja vijuese, çfarë ndodh në vazhdim? Do të ishte interesante të shikohej, por nuk ka asgjë që studimi ynë mund të sqarojë”, mendoi Mark Granberg.

Sipas Statistikave të Suedisë, nivelet e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore për gratë që nga viti 2019 qëndruan në 82.3 përqind, pak më e ulët se ajo e burrave me 85.9 përqind.

Studimet eksperimentale të tilla si ato të kryera nga Universiteti Linköping janë një mjet i zakonshëm dhe i dobishëm për të zbuluar diskriminimin dhe paragjykimet, megjithatë ato mund të kapin vetë ekzistencën dhe qëllimin e tij vetëm në fazën e parë të procesit të aplikimit. /Gazetaere

Kategoritë
BotaLajme