Cilat janë punët e së ardhmes dhe për çfarë duhet të jemi të përgatitur?

Tingëllon disi e pabesueshme që disa punë që janë të zakonshme sot nuk ekzistonin as dhjetë vjet më parë. Ky është realiteti që jetojmë.

Zhvillimi i shpejtë i teknologjisë dhe dixhitalizimi i botës së biznesit në dekadën e fundit ka mundësuar krijimin e llojeve të reja të vendeve të punës që as që mund t’i imagjinonim dhjetë vjet më parë.

Për shembull, punët si specialist i realitetit virtual, analist i të dhënave, inxhinier i inteligjencës artificiale, tregtar i mediave sociale dhe të ngjashme nuk ishin aq të njohura dhjetë vjet më parë sa sot.

Gjithashtu, shumë punë që dikur ishin tradicionale, tani po ndryshojnë dhe po përshtaten me teknologjitë dhe mënyrat e reja të punës. Për shembull, gazetarët sot duhet të kenë aftësi dixhitale për të shkruar për platformat online dhe për të përdorur mediat sociale, ndërsa kontabilistët dhe profesionistët financiarë kanë kaluar në mjete dixhitale për të gjurmuar financat dhe për të menaxhuar të dhënat.

Forumi Ekonomik Botëror parashikon që në të ardhmen do të krijohen edhe më shumë vende të reja pune që do të bazohen në teknologji dhe dixhitalizim, si vende pune në fushën e teknologjisë blockchain, automatizimi i proceseve, zhvillimi i inteligjencës artificiale, e të ngjashme.

Megjithatë, krahas krijimit të vendeve të reja të punës, do të ketë edhe ndryshime në vendet ekzistuese, të cilat do të kërkojnë që punëtorët të zhvillojnë aftësi të reja dhe të përshtaten me teknologjitë dhe mënyrat e reja të punës. Kjo ndodh sepse teknologjitë e reja shpesh ndryshojnë mënyrën se si kryhet puna dhe kërkojnë një grup të ndryshëm aftësish.

Në këtë kuadër, Forumi Ekonomik Botëror vuri në pah një sërë vendesh pune që mund të imponohen në të ardhmen, të cilat do të bazohen në teknologji dhe dixhitalizim.

Këto janë sigurisht punë kyçe dhe të pashmangshme që tashmë janë aty, por me siguri do të imponohen edhe më shumë.

Ekspert i realitetit virtual është një punë e tillë që kërkon njohuri dhe aftësi në krijimin e mjediseve virtuale, të cilat përdoren gjithnjë e më shumë në lojëra, argëtim, por edhe në arsim dhe mjekësi.

Këta persona do të jenë të aftë në përdorimin dhe zhvillimin e teknologjisë së realitetit virtual. VR mundëson krijimin e botëve të simuluara që mund të përjetohen si reale, duke përdorur pajisje të tilla si syzet VR, kontrollorët dhe sensorët e lëvizjes.

Analist i të dhënave është një punë që kërkon aftësinë për të analizuar dhe interpretuar sasi të mëdha të dhënash në mënyrë që të marrë njohuri të dobishme për vendimet e biznesit.

Analistët e të dhënave mund të punojnë në sektorë dhe industri të ndryshme, si financa, tregtia, marketingu, kujdesi shëndetësor, arsimi dhe të tjera. Kjo punë kërkon njohuri në fushat e statistikës, matematikës, informatikës, programimit dhe teknologjive të përpunimit të të dhënave.

Inxhinier i inteligjencës artificiale është një punë që kërkon njohuri dhe aftësi në zhvillimin e softuerëve dhe algoritmeve që simulojnë të menduarit dhe sjelljen njerëzore. Kohët e fundit është folur shumë për zhvillimin e vrullshëm të këtij biznesi. Disa nga kompanitë më të mëdha në botë kanë investuar miliarda vetëm në inteligjencën artificiale.

Specialist i mediave sociale – Një punë që kërkon aftësinë për të përdorur platforma të ndryshme të mediave sociale për të ndërtuar dhe ruajtur markat dhe për të rritur shikueshmërinë e kompanisë. Qëllimi i tyre kryesor është të rrisin prezencën e kompanisë në rrjetet sociale, të rrisin angazhimin e përdoruesve dhe të krijojnë një perceptim pozitiv për kompaninë në mesin e audiencave të synuara.

Specialisti i sigurisë kibernetike – një punë që merret me mbrojtjen e sistemeve të informacionit dhe të dhënave nga sulmet e hakerëve dhe softuerët keqdashës. Detyra e tyre kryesore është të sigurojnë që organizatat dhe kompanitë të kenë masat e nevojshme të sigurisë për të mbrojtur të dhënat e tyre dhe për të siguruar vazhdimësinë e biznesit.

Eksperti blockchain është një person që ka njohuri dhe ekspertizë në teknologjinë blockchain. Blockchain është një bazë të dhënash e decentralizuar që përdoret për të ruajtur dhe transferuar të dhëna përmes një rrjeti. Ky profesion është shumë aktual edhe në rrethet e biznesit dhe shumë e shohin të ardhmen në të.

Në përgjithësi, ne duhet të kuptojmë se bota po ndryshon. Vetëm kur vendosim perceptimin tonë se ndoshta një vit më parë, për shembull, inteligjenca artificiale nuk kishte një aplikim komercial si sot, kjo na tregon shumë.

Bota e biznesit po ndryshon dhe zhvillohet vazhdimisht, duke krijuar mundësi të reja, por edhe sfida. Prandaj, duhet të jetë e qartë për ne se është thelbësore të jemi proaktivë në përshtatjen me trendet dhe teknologjitë e reja në mënyrë që të mbetemi konkurrues në tregun e punës dhe të sigurojmë një karrierë të suksesshme në të ardhmen.

Kategoritë
Të ndryshme