Vidhnin automjete në Kosovë dhe i trafikonin në Shqipëri, SPAK kërkon 41 vite burg për rrjetin, mes tyre 3 policë

SPAK ka kërkuar 41 vite burg për 7 të pandehur që akuzohen për trafik të automjeteve nga Kosova drejt Shqipërisë.

Bëhet fjalë për shtetasit Selaudin Shahini, Ndriçim Shahini, Ervis Cara, Endi Ahmetaj, Vojsava Doda, Aurel Shatri dhe Fatri Braha. Tre prej të akuzuarve në dosjen e trafikimit janë efektivë policie: Vojsava Doda, Endi Ahmetaj, Ftari Braha.

Njoftimi i plotë

Në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, po vazhdon gjykimi në lidhje me procedimin penal nr. 40 të vitit 2022 të regjistruar në Prokurorinë e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në ngarkim të të pandehurve: Selaudin Shahini, Ndriçim Shahini, Ervis Cara, Endi Ahmetaj, Vojsava Doda, Aurel Shatri dhe Fatri Braha.

Në seancën gjyqësore të datës 18.04.2023, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, paraqiti konkluzionet përfundimtare duke kërkuar është kërkuar midis të tjerash:

1.Deklarimi fajtor i të pandehurit Selaudin Shahini për kryerjen e veprave penale të “Trafikimi i mjeteve motorike”, e kryer më shumë se një herë dhe në bashkëpunim në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal” dhe “Grupi i strukturuar kriminal”, në formën e drejtuesit të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 141/a/2, 28/4, 333/a/1, 334/1 dhe 50/a të Kodit Penal, si dhe në bazë të këtyre neneve, si dhe nenit 55 të Kodit Penal në bashkim të dënimeve, dënimi i tij me 12 (dymbëdhjetë) vjet burgim.Bazuar në nenin 406 të Kodit të Procedurës Penale, për shkak të gjykimit të shkurtuar është kërkuar dënimi përfundimisht i të pandehurit Selaudin Shahini me 8 (tetë) vjet burgim.

2.Deklarimi fajtor i të pandehurit Ndriçim Shahini për kryerjen e veprave penale të “Trafikimi i mjeteve motorike”, e kryer më shumë se një herë dhe në bashkëpunim në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal , “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal” dhe “Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nga nenet 141/a/2, 28/4, 334/1, 333/a/2 dhe 50/a të Kodit Penal, si dhe në bazë të këtyre neneve, si dhe nenit 55 të Kodit Penal në bashkim të dënimeve, dënimi i tij me 11 (njëmbëdhjetë) vjet burgim.
Bazuar në nenin 406 të Kodit të Procedurës Penale, për shkak të gjykimit të shkurtuar është kërkuar dënimi përfundimisht i të pandehurit Ndriçim Shahini me 7 (shtatë) vjet e 4(katër) muaj burgim.

3.Deklarimin fajtor të të pandehurit Ervis Cara për kryerjen e veprave penale të “Trafikimi i mjeteve motorrike”, e kryer më shumë se një herë dhe në bashkëpunim në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal , “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal” dhe “Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nga nenet 141/a/2, 28/4, 334/1, 333/a/2 dhe 50/a të Kodit Penal, si dhe në bazë të këtyre neneve, si dhe nenit 55 të Kodit Penal në bashkim të dënimeve, dënimi i tij me 10 (dhjetë) vjet burgim.
Bazuar në nenin 406 të Kodit të Procedurës Penale, për shkak të gjykimit të shkurtuar është kërkuar dënimi përfundimisht i të pandehurit Ervis Cara me 6 (gjashtë) vjet e 8(tetë) muaj burgim.

4.Deklarimi fajtor i të pandehurit Endi Ahmetaj për kryerjen e veprave penale të “Trafikimi i mjeteve motorike”, e kryer më shumë se një herë dhe në bashkëpunim në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal , “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal” dhe “Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nga nenet 141/a/2, 28/4, 334/1, 333/a/2 dhe 50/a të Kodit Penal, si dhe në bazë të këtyre neneve, si dhe nenit 55 të Kodit Penal në bashkim të dënimeve, dënimi i tij me 10 (dhjetë) vjet burgim.
Bazuar në nenin 406 të Kodit të Procedurës Penale, për shkak të gjykimit të shkurtuar është kërkuar dënimi përfundimisht i të pandehurit Endi Ahmetaj me 6 (gjashtë) vjet e 8(tetë) muaj burgim.

5.Deklarimi fajtor i të pandehurës Vojsava Doda për kryerjen e veprave penale të “Trafikimi i mjeteve motorike”, e kryer në bashkëpunim në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal” dhe “Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nga nenet 141/a/2, 28/4, 334/1, 333/a/2 dhe 50/a të Kodit Penal, si dhe në bazë të këtyre neneve, si dhe nenit 55 të Kodit Penal në bashkim të dënimeve, dënimi i saj me 9 (nëntë) vjet burgim.
Bazuar në nenin 406 të Kodit të Procedurës Penale, për shkak të gjykimit të shkurtuar është kërkuar dënimi përfundimisht i të pandehurës Vojsava Doda me 6 (gjashtë) vjet burgim.

6.Deklarimi fajtor i të pandehurit Aurel Shatri për kryerjen e veprave penale “Trafikimi i mjeteve motorike”, e kryer në bashkëpunim në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal” dhe “Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 141/a/2, 28/4, 334/1, 333/a/2 dhe 50/a të Kodit Penal, si dhe në bazë të këtyre neneve, si dhe nenit 55 të Kodit Penal në bashkim të dënimeve, dënimi i tij me 8 (tetë) vjet burgim.

Bazuar në nenin 406 të Kodit të Procedurës Penale, për shkak të gjykimit të shkurtuar është kërkuar dënimi përfundimisht i të pandehurit Aurel Shatri me 5 (pesë) vjet e 4(katër) muaj burgim.

7. Deklarimi fajtor të të pandehurit Fatri Braha për kryerjen e veprës penale të “Shpërdorim i detyrës”, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal, si dhe në bazë të këtij neni, si dhe nenit 50 gërma “a” të Kodit Penal, dënimin e tij me 1 (një) vit e 6(gjashtë) muaj burgim.

Bazuar në nenin 406 të Kodit të Procedurës Penale, për shkak të gjykimit të shkurtuar është kërkuar dënimi përfundimisht i të të pandehurit Fatri Braha me 1 (një) vit burgim.

8.Në lidhje me vuajtjen e dënimit me burgim për të pandehurit Selaudin Shahini, Ndriçim Shahini, Ervis Cara, Endi Ahmetaj, Vojsava Doda dhe Aurel Shatri është kërkuar që ai të kryhet në në burg të sigurisë së lartë.

9.Në lidhje me vuajtjen e dënimit me burgim për të pandehurin Fatri Braha është kërkuar që të kryhet në burg të sigurisë së zakonshme.

10.Gjithashtu është kërkuar konfiskimi i një autoveturë të markës Mercedes-Benz, një varëse qafe me zinxhir të trashë material serm, një orë dore me zinxhir e markës Rolex, 5820 lekë, 800 euro dhe 6 telefona celularë të markave dhe llojeve të ndryshme.

Të pandehurit janë dërguar për gjykim për faktin se grupi i strukturuar kriminal i drejtuar nga i pandehuri Selaudin Shahini, në përbërje të të cilit ishin dhe të të pandehurit Ndriçim Shahini, Ervis Cara, Endi Ahmetaj, Vojsava Doda, dhe Aurel Shatri, si dhe persona të tjerë ende të paidentifikuar, gjatë muajit shkurt 2022 siguronte mjete të vjedhura në Republikën e Kosovës dhe më pas i kanë trafikuar në territorin e Republikës së Shqipërisë nga pika e kalimit kufitar Morinë, Kukës me targa të vendosuranë to, që i përkisnin mjeteve të targuara dhe regjistruara në Republikën e Shqipërisë.

Në kohën e kryerjes së veprës penale i pandehuri Endi Ahmetaj ka qenë punonjës policie në detyrën trupë shërbimi i forcës së posaçme “Shqiponja”, në Sektorin e Rendit dhe Policimit në Komunitet në Drejtorinë Vendore të Policisë Kukës, ndërsa e pandehura Vojsava Doda ka qenë inspektore policie pranë Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit Tiranë.
I pandehuri Fatri Braha, në kohën e kryerjes së veprës penale të “Shpërdorimit të detyrës” ka qenë punonjës policie me gradën inspektor në Drejtorinë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Kukës, si dhe më datë 24.02.2022, duke qenë me detyrë “Ndihmës specialist kontrollor“, në Stacionin e Policisë Kufitare Morinë, Kukës, me dashje nuk ka kryer procedurat e verifikimit dhe regjistrimit në Sistemin TIMS për të pandehurën Vojsava Doda, duke i krijuar asaj lehtësira për trafikimin e një mjeti të vjedhur në Republikën e Kosovës, mjet i cili ka hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë me targat e një mjeti tjetër të regjistruar në Shqipëri, si dhe drejtohej nga kjo e pandehur.
Veprimtaria kriminale e të pandehurve është arritur të zbulohet më datë 24.02.2022, si dhe të pandehurit janë arrestuar në flagrancë apo ndaluar më datë 25.02.2022.

Nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, është shtyrë seanca gjyqësore për më datë 28 prill 2023 për dhënien e konkluzioneve përfundimtare nga të pandehurit dhe mbrojtësit e tyre.

Kategoritë
LajmeRajoni