Devolli kërkonte miliona nga Kosova, por tani dërgohet në procedurë përmbarimore

Zëvendësministri i Drejtësisë, Blerim Sallahu ka bërë të ditur se Blerim Devolli është dërguar në procedurë përmbarimore pasi që nuk i ka përmbushur detyrimet e caktuara nga Tirbunlari Ndërkombëtar të Arbirtrazhit

Postimi i plotë

Blerim Devolli është proceduar tek përmbaruesi sipas legjislacionit në fuqi

4 vite më parë filloi procesi në Tribunalin Ndërkombëtar të Arbitrazhit, me ç’rast Blerim Devolli kishte paditur Republikën e Kosovës, kinse shteti ynë nuk e ka mbrojtur si investitor i huaj, duke kërkuar t’i paguhen atij, dëmet në shumën prej 44,408,000.00 euro.
Përkundër tentimit të tij për të përfituar shuma milionëshe nga Republika e Kosovës, Tribunali kishte vendosur që paditësi, Blerim Devolli t’i paguajë Republikës së Kosovës shumën prej 1,330,706.05 euro në emër te shpenzimeve të shkaktuara.
Blerim Devolli nuk e ka kryer pagesën në mënyrë vullnetare, prandaj Avokatura Shtetërore ka vazhduar me procedurë në Gjykatën Komerciale për njohjen dhe ekzekutimin e vendimit final të Arbitrazhit.
Meqenëse tashmë kanë përfunduar të gjitha procedurat dhe Blerim Devolli nuk e ka përmbushur detyrimin vullnetarisht, Republika e Kosovës është e detyruar që çështjen ta dërgoj në procedurë përmbarimore sipas legjislacionit në fuqi.
Kategoritë
LajmeLajmet KryesoreVendi