SHBA dhe BE në luftë tregtare

Marrëdhëniet tregtare mes SHBA’ve dhe BE’së mund të eskalojnë më tej, mund të vendosin tarifa për prodhimet e njëri tjetrit.

Përfaqësuesi Tregëtar i SHBA’ve në propozoi listën e produkteve nga BE’ja për të i vendosur tarifa. Në listë përfshihen llojllojshmëri prodhimesh që nga aeroplanë e pjesë të tyre, prodhime ushqimore, si kundërpërgjigje ndaj subvencioneve të BE’së për kompaninë evropiane Airbus.

SHBA’të si kundërpërgjigje ka propozuar që të vendosen tarifa pasi kanë pretenduar në Organizatën Botërore të Tregtisë ka vlerësuar se subvencionet e BE’së për Airbus kanë efekte të pafavorshme për SHBA’të. Dëmet e vlerësuara janë 11 miliardë dollarë amerikanë.

BE’ja ka kontestuar vlerën e dëmeve dhe nuk ka ndryshuar politikat e subvencioneve e ndihmave, dhe i ka shtuar ato. Përfaqësuesi Tregëtar i SHBA’ve Robert Lighthizer, tha se qëllimi i tyre është që BE’ja të ndaloj suvbvencione të dëmshme, atëherë SHBA’të do të heqin tarifat.

Përfaqësuesi Tregtar i SHBA’s lista përfundimtare e produkteve do të shpallet pas arbitrazhit nga OBT’ja.

Kategoritë
Ekonomi

Të ngjajshmet