Sa orë shpenzojnë evropianët në punë?

Derisa java e punës në Turqi zgjat pothuajse 50 orë, danezët punojnë mesatarisht 37.8 orë në javë.

Java mesatare e punës në vendet e Bashkimit Europian zgjat 40.2 orë. Sipas të dhënave më të fundit të disponueshme nga Eurostat nga viti 2017, meshkujt me një punë mesatare punojnë pak më të gjatë se gratë – 41 orë, kurse femrat 39,3..

Puntorët që punojnë në sektorin e minierave punojnë më gjatë – mesatarisht 42 orë, ndërsa javën më të shkurtër të punës e kanë punëtorët e arsimit  – 38.1 orë.

Pothuajse 50 orë në Turqi

Në Bashkimi Europian është java më e gjatë e punës në Mbretërinë e Bashkuar – 42.1 orë. Pasuar nga Zvicra (41.8), Qipro (41.6), Austria (41.3), Greqia dhe Portugalia (41 orë).

Java më e shkurtër e punës është në Danimarkë, e cila është vendi i vetëm në të cilin punohet më pak se 38 orë në javë – 37.8.

Nëse vendet jashtë BE janë të përfshira në anketë, java më e gjatë të punës është në Turqi, 49, 1 orë. Pastaj janë janë Islanda (44), Mali i Zi (43.6) dhe Maqedonia Veriore (42.3).

Javën më të gjatë të punës në rajon e ka Malin e Zi.

Hulumtimi i Eurostatit gjithashtu përfshiu katër vende në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Java e punës është më e shkurtra është në Kroaci – 40.4 orë, e ndjekur nga Sllovenia – 40.9 orë. Në Maqedoninë veriore, koha mesatare është 42.3 orë në javë, dhe në Mal të Zi është 43.6 orë në javë.

 

Kategoritë
Të ndryshme

Të ngjajshmet