Ne nuk e kultivojmë debatin, ne e kultivojmë keqkuptimin

‹‹Kush nuk di t’i vendosë mendimet e tij në akull, nuk duhet të përfshihet në nxehtësinë e debatit›› – thotë një shprehje e urtë. E kur bëhet fjalë për debate, duket që shoqëria jonë është larg një standardi kulturor të kënaqshëm… Më shumë

Kategoritë
Artikujt me Zë

Të ngjajshmet