75 përqind e ndërmarrjeve mendojnë se Serbia ka ndikuar negativisht në zhvillimin e bizneseve kosovare

Bizneset kosovare e mirëpresin arritja e marrëveshjes paqësore me Serbinë duke besuar që kjo do ndikojnë në rritjen e investimeve direkte të huaja në Kosovë, rritjen e eksportit, si dhe shtimin e fokusit të politikës kosovare te bizneset.

Kështu thotë hulumtimi i Odës Ekonomike të Kosovës me temën “Prezantimi i hulumtimeve rreth opinionit të bizneseve për marrëveshjen Kosovë-Serbi”.

Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi tha se 41 përqind e ndërmarrësve të Kosovës, konsiderojnë se arritje e një marrëveshje me Serbinë do rriste eksportin e Kosovës.

Sipas tij, mbi 63 përqind vlerësojnë se arritje e kësaj marrëveshje do ndikonte edhe në rritjen e investimeve të huaja direkte në Kosovë.

Rukiqi: 41 përqind mendojnë se do rritet eksportit i prodhimeve të Kosovës pas arritjes së marrëveshjes me Serbinë

“Në përgjithësi për 41 përqind e ndërmarrjeve të Kosovës konsiderojnë se në rastin e arritjes së marrëveshjes së Kosovës me Serbinë diku 41, 6 përqind do rriten eksportetë, ndërsa, 33.33 përqind përgjigjen me ndoshta. Gjithashtu, 66.67 përqind e bizneseve konsiderojnë se ulen kostot e transportit që janë të njohura apo pengesat që i ka bërë Serbia për transitin…3;64 përqind mendojnë se do rriten investimet e huaja në këtë rast të arritjes së marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Po ashtu, 90.91 përqind vlerësojnë se do kemi një fokus më të madh të qeverisë në zhvillim ekonomik”, theksoi Rukiqi.

Në bazë të këtij hulumtimi ku të targetuara kanë qenë ndërmarrjet vendore del se 75 përqind e bizneseve mendojnë se Serbia ka pasur ndikim negativ në zhvillimin bizneseve kosovare.

Dhe si barriera kryesore, ata i kanë renditur humbjen e tregjeve, konkurrenca e padrejtë, dëmtimi i imazhit të Kosovës.

Rukiqi: 75 përqind e ndërmarrjeve mendojnë se Serbi ka ndikuar negativisht në zhvillimin e bizneseve kosovare

“Sa ka ndikuar Serbia negativisht në zhvillimin e bizneseve kosovare 75 përqind e bizneseve konsiderojnë se ka pasur ndikim negativ është një shumicë dërrmuese që besojnë që në komplet këtë periudhën kur Kosova ka pasur mundësi për një zhvillim shumë më të shpejt ekonomik Serbia ka pasur ndikim negativ dhe arsyet kryesore që i theksojnë bizneset janë kufizimi i eksportit si rezultat i barrierave, humbja e tregjeve, konkurrenca e padrejtë, dëmtimi i imazhit të prodhuesit kosovar nga vetë dëmtimi i imazhit të vendit. Mbi 66.77 përqind konsiderojnë se ka ndikuar në kufizim të eksportit, mbi 66 përqind konsiderojnë se ka ndikuar në konkurrencë të padrejtë, 33 përqind konsiderojnë që ka ndikuar në humbje të tregjeve, 44 përqind konsiderojnë se ka ndikuar në dëmtim të imazhit”, u shpreh ai.

Kryetari i OEK, Berat Rukiqi tha se në bazë të këtij hulumtimi del se mbi 33 përqind e bizneseve konsiderojnë se mungesa e marrëveshjes me Serbinë ka ndikuar në nivelin e ulët të eksportit të mallrave kosovare.

Lidhur me gjendjen e të bërit biznes në Kosovë gjatë muajit korrik, gusht, shtator, sipas bizneseve gjendja është e kënaqshme dhe ka rritje të indikatorit të besueshmërisë, derisa shkalla e papunësisë mbetet stabile.

Si barriera me të cilat bizneset janë ballafaquar gjatë këtyre tre muajve, janë konsumatorët nuk paguajnë me kohë, konkurrenca jolojale, mungesa e mjeteve financiare etj.

Kategoritë
EkonomiLajmeVendi

Të ngjajshmet