24 vjet burgim për personin që vrau të vëllain në Suharekë

24 vjet burgim ndaj një personit që vrau të vëllain në mars të 2019-s në fshatin Studençan të Suharekës. Kështu ka bërë të ditur Gjykata Themelore në Prizren.

Motivi i vrasjes kishte të bënte rreth një kontesti pronësor mes tyre.

Në këtë ngjarje tragjike kishte mbetur e lënduar rëndë edhe një grua

“Në kuptim të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të akuzuarit B.G., i shqiptohet DËNIMI UNIK me BURGIM në kohëzgjatje njëzetekatër (24) vitesh, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 17.03.2019 e këndej”, thuhet në komunikatën e Gjykatës.

Tutje në vendimin e gjykatës thuhet se “Gjykata ka shpallur dënim unik me 24 vite burgim ndaj të akuzuarit B.G., për veprat penale vrasjes së rëndë dhe mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të paautorizuar të armëve. Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda (trupi gjykues në përbërje: Artan Sejrani kryetar, Ajser Skenderi dhe Sami Gashi anëtarë) ka shpallur aktgjykim dënues, ndaj të akuzuarit B.G., për shkak se: ËSHTË FAJTOR – I. Se me dt.17 mars 2019, në Suharekë i akuzuari pas një mosmarrëveshje paraprake rreth çështjeve pronësore me dashje privon nga jeta anëtarin e familjes vëllain I.G., në atë mënyrë që hyn te dyert e oborrit të shtëpisë së K.G., me pistoletë-revole e markës HS – 9 cl. 9 x 19 mm, dhe me të shtënë një here në drejtim të I.G., i cili kishte ardhur mysafir dhe pas të shtënës i plagosur ik brenda në shtëpi, i akuzuari fillon të ndjek atë, e dëmtuara N.G., pas dëgjimit të një zhurme, nga frika se mos është rëxuar nipi e hap derën e shtëpisë e sheh B.G., i cili shtënë në drejtimin e saj dhe e plagos në regjionin e sipër në anën e djathtë të abdomenit, ku i shkakton dëmtime të rënda trupore plagë hyrëse, tejshkuese me armë zjarri në regjionin e sipër të djathtë të abdomenit, plagë dalëse në regjionin e djathtë gluteal, e përcjellur me shok hemoragjik, perforacion të zorëve dhe thyerje të kockës së anës së djathtë të legenit dhe gjakë mbledhje në hapsira të lira të barkut, me çrast me dashje e vë në rrezik jetën e një ose më shumë personave tjerë – konkretisht të dëmtuarës N.G., duke I shkaktuar lëndime të lartcekura, i akuzuari B.G., vazhdon ndjekjen duke hyrë në dhomën ku ishte fshehur Ismeti dhe në të shtënë katër here në pjesë të ndryshme të trupit, duke shkaktuar plagë nga arma e zjarrit në regjionet – e anës së jashtme të krahut të dorës së djathtë, e anës së majtë të gjoksit, e kërdhokullës së djathtë në skajin e sipërm, në pjesën e përparme dhe të sipërme të kofshës së këmbës së majtë dhe kofshës së këmbës së djathtë, në regjionin zverkor të kokës ku shihen tri plagë shqyese ndrydhëse si dhe dërmishje dhe gërvishje lëkurore të regjionit të ballit dhe të hundës, ashtu që nga veprimi dinamik I predhave të hedhur nga arma e zjarrit e që si rrjedhojë ka pasur gjakëderdhje të mbrendshme dhe jashtme e cila ka ardhur si pasojë e dëmtimit të organeve vitale mushkrive, vjenë deri te vdekja e të ndjerit të I.G., më për së afërmi e përshkruar si në konkluzionin e raportit të autposisë Dr. V.H., të dt. 18.03.2019. -Këso dore ka kryer veprën penale të vrasjes së rëndë nga neni 179 parag. 1 nënparag. 1.3 e 1.5 të KPRK-së. – II. Se me datë, kohë dhe vend të njëjtë mbanë në pronësi në kundërshtim me dispozitat e ligjit të aplikueshëm për armë, pistoletën – revolen HS-9 e kalibrit 9 x 19 mm, një karikator, tre fishekë të kalibrit 9x19mm, një pushkë gjuetie të prodhimit turk dhe katër fishekë të pushkës së gjuetisë të kalibrit 12 GA. -Këso dore ka kryer veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 parag. 1 të KP”.

Tutje në komunikatën e Gjykatës thuhet se “ LIROHET NGA AKUZA -Se me dt. 17 mars 2019, në Suharekë i akuzuari pas një mosmarrëveshje paraprake rreth çështjeve pronësore që ka pasur me villain e tij I.G., të përshkruar si në dispozitivin nën I. me dashje tenton të privon nga jeta të dëmtuarën N.G., në atë mënyrë që i akuzuari hyn kah dyert e oborrit me pistoletë-revole e markës HS-9 e cal. 9 x 19 mm, dhe me të shtënë në drejtim të I.G., të cilën e plagos dhe nga friga ik brenda në shtëpi, ndërsa i akuzuari fillon të ndjek ate, e dëmtuara N.G., po sa dëgjon zhurme nga frika se mos është rëxuar nipi hap derën e shtëpisë dhe sheh B.G., i cili ishte në derë dhe nga një afërsi shtënë me pistoletë në drejtimin e saj dhe e plagos në regjionin e sipër në anën e djathtë të abdomenit duke shkaktuar dëmtime të rënda trupore plagë hyrëse, tej shkuese me armë zjarrit në regjionin e sipërm të djathtë të abdomenit, plagë dalëse në regjionin e djathtë glyteal, përcjellur me shok hemorragjik, përforacion të zorrëve dhe thyerje të kockës së anës së djathtë të legenit dhe gjak mbledhje në hapësira të lira të barkut. -Këso dore kishte për të kryer veprën penale të vrasjes në tentative nga neni 178 lidhur me nenin 28 të KP-së. Andaj Gjykata, në kuptim të Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarit i ka shqiptuar : -Për veprën penale si në pikën I., i shqiptohet DËNIMI ME BURGIM në kohëzgjatje prej njëzetetre (23) vitesh, -Për veprën penale si në pikën II., i shqiptohet DËNIMI ME BURGIM kohëzgjatje prej dy (2) vitesh. -Në kuptim të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, të akuzuarit B.G., i shqiptohet DËNIMI UNIK me BURGIM në kohëzgjatje njëzetekatër (24) vitesh, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 17.03.2019 e këndej”.

Nga i akuzuari janë konfiskuar:

– një pistoletë me mbishkrim HS-9 e kalibrit 9×19, prodhim Kroat, me numër serik H107964,

– një (1) karikator, një (1) gëzhojë kal 9 mm Mod GFL Luger,

– një (1) fishek kal 9 mm Mod GFL Luger,

– një (1) gëzhojë kal 9 mm Mod GFL Luger,

– një (1) fishek kal.9 mm, mod. KMP-9P,

– një (1) fishek cal.9mm mod, KMP-9P,

– një (1) gëzhojë kal. 9 mm model KMP-9P,

– një (1) predhë, një ( 1) predhë, një ( 1 ) predhë e deformuar,

– një gëzhojë kal. 9 mm, mod KMP – 9P,

– një ( 1 ) gëzhojë kal. 9 mm mod. – KMP – 9P,

– një ( 1 ) gëzhoj kal. 9 mm, mod. Luger SB,

– një pushkë gjuetie model CSP 555 prodhim turk kal. 12 – GA me numër serik 175130, katër ( 4 ) fishek kal 12 GA dhe 2 fragmente që dyshohet të jetë predhë e plumbit

Pas shpalljes së aktgjykimit, kryetari i trupit gjykues ka njoftuar palët që brenda afatit ligjor të gjithë palët në procedurë do të pranojnë aktgjykimin e plotë në formë të shkruar dhe të arsyetuar.

Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.

###

Kategoritë
LajmeVendi