​KPM-ja fton mediat të raportojnë me profesionalizën për koronavirusin

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) fton të gjitha mediat që të vazhdojnë të kontribuojnë me profesionalizëm në mbulimin e zhvillimeve rreth kësaj gjendjeje.

Sipas një komunikate dërguar medieve, KPM vlerëson se roli i mediave në mbulimin e ngjarjeve të tilla, siç po ballafaqohet edhe vendi ynë me COVID-19, është thelbësorë dhe për këtë, KPM e çmon lart angazhimin e të gjithë gazetarëve dhe Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audiovizuale (OSHMA), të cilët kontribuojnë në informimin e drejtë të publikut, duke inkurajuar të gjithë gazetarët të bëjnë punën e tyre në mënyrë sa më profesionale.

Kjo është komunikata e plotë e KPM-së:

Duke vlerësuar angazhimin e të licencuarve gjatë raportimit dhe mbulimit të situatës së krijuar nga përhapja e COVID-19, Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) fton të gjitha mediat që të vazhdojnë të kontribuojnë me profesionalizëm në m bulimin e zhvillimeve rreth kësaj gjendjeje. Roli i mediave në mbulimin e ngjarjeve të tilla, siç po ballafaqohet edhe vendi ynë me COVID-19, është thelbësorë dhe për këtë, KPM e çmon lartë angazhimin e të gjithë gazetarëve dhe Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audiovizuale (OSHMA), të cilët kontribuojnë në informimin e drejtë të publikut, duke inkuarajuar të gjithë gazetarët të bëjnë punën e tyre në mënyrë sa më profesionale.

Meqë roli i mediave në informimin e publikut është i një rëndësie të veçantë edhe në këtë situatë emergjente, KPM i udhëzon të gjitha OSHMA-të që, gjatë raportimit, të sigurohen se të dhënat e transmetuara të jenë të verifikuara dhe të bazuara në informacionet zyrtare, duke vepruar kështu sipas standardeve profesionale të gazetarisë. Gjithashtu, ju udhëzojmë që të respektohet privatësia e individëve të prekur me virusin COVID-19, dhe bazë për këtë është Kodi i Etikës për OSHMA-të.

Rëndësi të posaçme gjatë kësaj periudhe, ka informimi i drejtë i qytetarëve duke pas për qëllim edukimin e tyre lidhur me trajtimin e COVID-19, përfshirë marrjen e masave parandaluese; masave mbrojtëse dhe udhëzimet që kanë të bëjnë me mbrojtjen shëndetësore dhe higjienike ndaj këtij virusi. Raportime të tilla duhet të bazohen tek ekspertët e fushës apo organizatat komptetente, në mënyrë që të mos shkaktohet panikë dhe shqetësim tek qytetarët e vendit.

KPM vlerëson lart angazhimin e secilit gazetar dhe medium, duke e vënë edhe veten tuaj në rrezik, me të vetmin qëllim për të qenë në shërbim të publikut.

Urojmë që kjo pandemi të përfundojë sa më shpejt.

Kategoritë
LajmeTë ndryshme

Të ngjajshmet